Kalyani Technoforge कंपनी रांजणगाव MIDC मध्ये त्वरीत जागा भरणे आहेत.

फोर्जर - 4000 Ton ट्रीमर / कटींग ऑपरेटर / DME / ITI - Fitter / Machinist / Turmer / CNC / VMC - Tool room / हेल्पर पाहिजेत .
Kalyani Technoforge कंपनी रांजणगाव MIDC मध्ये त्वरीत जागा भरणे आहेत .
Kalyani Technoforge कंपनी रांजणगाव MIDC मध्ये त्वरीत जागा भरणे आहेत .


शिक्षण :
१० + २ / Degree / Diploma

पगार : १२ ते २० हजार , राहण्याची व जेवण्याची व्यवस्था .

संपर्क : enquiry@r3spl.com

R3S Industrial Secure Solutions Pvt Ltd , Ranjangaon Pune Mob : 702824929278766740690 :